2 Gün / 2 Days

 

Seminar Program:


 1. 1.Day            Communication Process:

 2. Communications and individuals,

 3. Communications and Corporate & Community,

 4. To understand & Understanding,

 5. Agreeing & Disagreeing,

 6. Communications and Codes

 7. Verbal Communication and Barriers

 8. nonverbal Communication

 9. Body Language

 10. Phone Communication

 11. Written Communication

 12. Empathic Communication

 13. Effective Communication

 14. Refuses & Excuses & Appeals

 15. Persuasion and It’s Process


                      Corporate & Internal Communications:

 1. Internal Communication What is it? How It Works

 2. Stages of the process, Methods, and Tools Media,

 3. Contact Development and Teamwork

 4. The Effects on Employee Career Development,

 5. The Improvement of Communication Process,

 6. Meeting Management,

 7. Corporate Communication and Management,

 8. Communication Management and P.R.,

 9. Targets of P.R.,

 10. Ethics and Social Responsibility in Corporate Communications,


2. Day            Business Communication:

 1. Communication Environment,

 2. The Mistake of Your Colleague (Practical),

 3. Entering a Meeting & Interview Process,

 4. Opening & Closing Questions,

 5. Ending a Meeting (Practical),

 6. Where to Use “No” ,

 7. Persuasion Process,

 8. Becoming a Partner,

          

                      Reporting Techniques:

 1. Written Communication and Barriers,

 2. Report Requirement,

 3. Types, Functions, Process, Format,

 4. Demanding Stage Mistakes of a Report,

 5. How to Prepare for a Successful Report,

 6. How to Present a Successful Report,

 7. The Importance of Planning (Practical),

 8. Reading those writing (Practical),

   

Seminer Programı:


 1. 1.Gün            İletişim Süreci:

 2. İletişim ve Birey,

 3. İletişim ve Kurum & Toplum,

 4. Anlama & Anlamama,

 5. Anlaşma & Anlaşamama,

 6. İletişim ve Kodlar

 7. Sözlü İletişim ve Engeller

 8. Sözsüz İletişim

 9. Beden Dili

 10. Telefonda İletişim

 11. Yazılı İletişim

 12. Empatik İletişim

 13. Etkin İletişim

 14. Ret & Bahane & İtiraz

 15. İkna ve Süreci


                      Kurum İçi İletişim & Kurumsal İletişim:

 1. Kurum İçi İletişim Nedir? Nasıl İşler?

 2. Sürecin Evreleri, Yöntemleri, Ortamı ve Araçları,

 3. İletişim Geliştirme ve Takım Çalışması

 4. Çalışanların Kariyer Gelişimine Etkileri,

 5. İletişim Sürecini İyileştirmenin Yolları,

 6. Toplantı Yönetimi,

 7. Kurumsal İletişim ve Yönetim,

 8. İletişim Yönetimi ve Halkla İlişkiler,

 9. Kurumsal İletişimin Hedef Kitleleri,

 10. Kurumsal İletişimde Etik ve Toplumsal Sorumluluk,2. Gün            Ticari İletişim:

 1. İletişim Ortamı,

 2. Arkadaşınız Ne Hata Yaptı (Uygulamalı Çalışma),

 3. Açılış Konuşması ve Görüşme Süreci,

 4. Açıcı Sorular & Kapalı Sorular,

 5. Bir görüşmeyi bitirme (Uygulamalı Çalışma),

 6. "Hayır" Demek, "Hayır" Dememek,

 7. İkna Süreci,

 8. Çözüm Ortağı Olmak,

          

                      Raporlama Teknikleri:

 1. Yazılı İletişim ve Engeller,

 2. Rapor İhtiyacı,

 3. Ceşitleri, İşlevi, Süreci, Formatı,

 4. Rapor İstenirken Yapılan Hatalar,

 5. Başarılı Bir Rapor Nasıl Hazırlanır,

 6. Başarılı Bir Rapor Nasıl Sunulur,

 7. Planlamanın Önemi (Uygulamalı Çalışma),

 8. Yazılmayanların Okunması (Uygulamalı Çalışma),