2 Gün / 2 Days

 

Temel Finans

Essential Finance

Seminar Program:


 1. 1.Day            Balance Sheet and Profit & Loss Statements

 2. Basic accounts,

 3. Opex, Capex as concept and formal using,

 4. Depreciation & Amortization,

 5. EBITD/A as a concept and importance, 1. 2.Day            Financial analysis

 2. Time value of money,

 3. Investment evaluation methods,

 4. Net Present Value (NPV)

 5. Internal Rate of Return (IRR)

Seminer Programı:


 1. 1.Gün            Bilanço ve Gelir Tablosu

 2. Temel Hesaplar,

 3. Opex, Capex kavramları ve kullanılışı,

 4. Amortisman,

 5. EBITD/A kavramı ve önemi, 1. 2.Gün            Finansal Analiz

 2. Paranın zaman değeri,

 3. Yatırım değerleme yöntemleri,

 4. Net Bugünkü Değer (NPV)

 5. İç Verim Oranı (IRR)