1 Gün / 1 Day

 

Seminar Program:


 1. 1.Day            Management:

 2. Definition and Requirement, Theories,

 3. Director, Leader,

 4. Theories of Leadership,

 5. Power and Using the Power,

 6. Authority

 7. Leadership Dilemmas              

                  

                      Project Management:

 1. Why Project Management?

 2. Definition and Elements,

 3. Project Time & Budget,

 4. Process Management & Project Management,

 5. Regulation & Requirement Relations,

 6. Why Most of the Projects sinks ?

 7. Project Shareholders,

 8. Project Leader and Team,

 9. Teamwork & Team Building,

 10. Meeting Management,

 11. Conflict Management,


                      Turkish Type Project Management:

 1. Seven Feature of the Turks,

 2. Starting Stage and documents,

 3. Planning Phase and documents,

 4. Implementation Phase and documents,

 5. Project Control Techniques,

 6. Closing Stage and documents,

   

Seminer Programı:


 1. 1.Gün            Yönetim:

 2. Tanımı ve Gereği, Teorileri,

 3. Yönetici, Lider,

 4. Liderlik Teorileri,

 5. Güç ve Güç Kullanım,

 6. Otorite,

 7. Liderlik İkilemleri, 

                  

                      Proje Yönetimi:

 1. Neden Proje Yönetimi?

 2. Tanımı ve Unsurları,

 3. Proje Süresi & Bütçesi,

 4. Süreç Yönetimi & Proje Yönetimi,

 5. Düzen İlişkileri & Gerek İlişkileri,

 6. Projeler Neden Batar?,

 7. Proje Hissedarları,

 8. Proje Lideri ve Ekibi,

 9. Ekip Çalışması & Takım Oluşturma,

 10. Toplantı Yönetimi,

 11. Çatışma Yönetimi,


                      Türk Tipi Proje Yönetimi:

 1. Türklerin Yedi Özelliği,

 2. Hazırlık Aşaması ve Dokümanları,

 3. Planlama Aşaması ve Dokümanları,

 4. Uygulama Aşaması ve Dokümanları,

 5. Proje Kontrol Teknikleri,

 6. Bitiş Aşaması ve Dokümanları,